Mobile Menu
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
ขอเชิญชาว กปภ. ร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดี
ขอเชิญชาว กปภ. ร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดี
Download คู่มือการใช้งาน Application PWA 1662 ได้ที่นี่
Download คู่มือการใช้งาน Application PWA 1662 ได้ที่นี่
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา
ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา
ตราสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ได้ที่นี่
ตราสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ได้ที่นี่
Show all regional news
  Show all press release
   Show all water outages news
   Show all tenders news
   PWA 1662
   December 2559
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   27 28 29 30 1 2 3
   4 5 6 7 8 9 10
   11 12 13 14 15 16 17
   18 19 20 21 22 23 24
   25 26 27 28 29 30 31
   1 2 3 4 5 6 7

   PWA Company Name - Address
   from VAT Registration
   (ภ.พ.20)

   email icon Email Reporting Service

   Call 8739

   network icon Internet Reporting Service

   Call 8742

   website icon Website Reporting Service

   Call 8760

   software icon Software Reporting Service

   Call 8765

   doc icon

   PWA DOC

   PWA Tips

   Up To Top