Mobile Menu
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
โครงการ DSM ของ กปภ.
โครงการ DSM ของ กปภ.
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ขอเชิญชาว กปภ. ร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดี
ขอเชิญชาว กปภ. ร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดี
Download คู่มือการใช้งาน Application PWA 1662 ได้ที่นี่
Download คู่มือการใช้งาน Application PWA 1662 ได้ที่นี่
37 ปี กปภ.
37 ปี กปภ.
กปภ.สาขาที่สามารถชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงานใหญ่ได้
กปภ.สาขาที่สามารถชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงานใหญ่ได้
ประกาศผลงานสร้างยุวประปาประหยัดน้ำ
ประกาศผลงานสร้างยุวประปาประหยัดน้ำ
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
กปภ. ร่วมด้วย ช่วยชาติ ประหยัดน้ำ
กปภ. ร่วมด้วย ช่วยชาติ ประหยัดน้ำ
ไม่ให้ ไม่รับ
ไม่ให้ ไม่รับ
ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา
ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา
ตราสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ได้ที่นี่
ตราสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ได้ที่นี่
Show all regional news
  Show all press release
   Show all water outages news
   Show all tenders news
   PWA 1662
   August 2559
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   31 1 2 3 4 5 6
   7 8 9 10 11 12 13
   14 15 16 17 18 19 20
   21 22 23 24 25 26 27
   28 29 30 31 1 2 3

   PWA Company Name - Address
   from VAT Registration
   (ภ.พ.20)

   email icon Email Reporting Service

   Call 8739

   network icon Internet Reporting Service

   Call 8742

   website icon Website Reporting Service

   Call 8760

   software icon Software Reporting Service

   Call 8765

   doc icon

   PWA DOC

   PWA Tips

   Up To Top