ตอบเรื่องร้องเรียน (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

ตอบเรื่องร้องเรียน


ค้นหาเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 13-02-2561 ถึง 13-03-2561
ประเภท จำนวน หน่วย
มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 1 เรื่อง
เรื่องที่ กปภ. ตอบผ่าน Website 0 เรื่อง
เรื่องที่ กปภ. กำลังดำเนินการแก้ไข 1 เรื่อง
# เรื่อง ผู้แจ้ง วัน/เวลา ผู้ตอบ
54642 โดนยกมาตร ไม่ได้รับบิล และการแจ้งเตือน
เมื่อเดือน ก.พ.2561 ผมไม่ได้รับบิลค่าน้ำจากประปา ซึ่งบ้านหลังข้าง
บุญชู สิริยรรยงวงศ์ 13/03/2018 18:17:07
  • 1 (current)
เลื่อนขึ้นข้างบน