PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

Overview Information

pwa service map
Department Information*
Type Amount Unit
Total User 4,537,141 person
Water Capacity Use 5,508,722 m³/day
Total produce 166,945,219
Total Delivery 158,663,591
Total Sell 108,277,204

* Data and Information Technology Plan Division

ข่าวสาร

# Date Headline
1 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
2 18/10/2019 กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 18/10/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการ One Stop Service ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
4 18/10/2019 กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี
5 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
6 18/10/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
7 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
8 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกบริการรับชำระค่าน้ำ และรับคำร้องอื่นๆ
9 18/10/2019 กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
10 18/10/2019 กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
Move up