PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

Overview Information

pwa service map
Department Information*
Type Amount Unit
Total User 4,142,799 person
Water Capacity Use 4,996,327 m³/day
Total produce 154,027,296
Total Delivery 145,670,463
Total Sell 103,672,071

* Data and Information Technology Plan Division

ข่าวสาร

# Date Headline
1 28/06/2017 จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ผ่านแอปฯ “เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์”
2 28/06/2017 กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการและหัวหน้างานผลิต ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศกับกลไกเรดด์พลัส
3 28/06/2017 กปภ.สาขาแมสะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับคณะกรรมการสุสานกลางแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) จัดกิจกรรมทำบุญบวงสรวงสุสานกลางแม่สะเรียง(ประเพณีเดือนเก้า)
4 28/06/2017 กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าจัดทำโครงกาซักซ้อมแผน(ดับเพลิง)ภายในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
5 28/06/2017 กปภ.สาขาเทิง เดินหน้าเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์ รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ
6 28/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.
7 28/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
8 28/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนมร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
9 28/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 9/2560
10 28/06/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
เลื่อนขึ้นข้างบน