PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

Overview Information

pwa service map
Department Information*
Type Amount Unit
Total User 4,563,070 person
Water Capacity Use 5,575,578 m³/day
Total produce 174,240,496
Total Delivery 166,319,369
Total Sell 108,942,812

* Data and Information Technology Plan Division

ข่าวสาร

# Date Headline
1 18/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา
2 18/08/2019 การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละ การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า
3 18/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2562
4 17/08/2019 รปก.2 ลงพื้นติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชัยภูมิ
5 17/08/2019 รปก.2 ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ
6 17/08/2019 รปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง
7 17/08/2019 กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าดูงาน
8 17/08/2019 กปภ.สาขาสามพราน จัดพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี 2562
9 17/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง รุดตรวจสอบหลังได้รับแจ้งน้ำประปาไหลอ่อน
10 16/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ กองบริหารงานทั่วไป กปภ.ข.
Move up