PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
Manager Name

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
Address
10/32 ถ.กสิกรรม,
เมืองเหนือ,
เมือง,
Si SaKet,
33000
Telephone
0-4561-1475
Fax
0-4561-4277
Email
NiroteT@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ Department Information*
Type Amount Unit
Total User 30,374 person
Water Capacity Use 30,124 m³/day
Total produce 952,877
Total Delivery 907,503
Total Sell 709,612

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทม.ศรีสะเกษ อ.เมืองฯ 36.600 ห้วยสำราญ,แม่น้ำมูล ลุ่มน้ำชี
2 ทต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน และตำบลนอกเขตสุขาภิบาล 9.800 ลุ่มน้ำชี
3 ทต.กันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ 6.900 แม่น้ำมูล ลุ่มน้ำชี
4 ทต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 1.200 ห้วยทับทันและสระเก็บน้ำสระกำแพง ลุ่มน้ำชี
5 ตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย 0.000 ห้วยสำราญ ลุ่มน้ำชี
Total 54.500

News

# Date Topic
1 03/05/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.ละเอาะ จัดโครงการ “อบรมเพื่อให้ความรู้การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.ละเอาะ จ.ศรีสะเกษ”
2 22/03/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการ "การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน” ร่วมกับ อปท.ในเขตพื้นที่ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
3 11/03/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกเดินตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ณ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
4 14/02/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำใหลอ่อน ในพื้นที่ปลายท่อ
5 01/02/2019 ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ
6 23/01/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
7 22/01/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562
8 21/01/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 ผอ.รพ.ศรีสะเกษ
9 07/01/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการ Big Cieanning Day ครั้งที่ 1 ปี 2562
10 04/01/2019 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up