PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

Overview Information

pwa service map
Department Information*
Type Amount Unit
Total User 2,601,754 person
Water Capacity Use 5,267,843 m³/day
Total produce 150,711,391
Total Delivery 141,352,440
Total Sell 93,247,553

* Data and Information Technology Plan Division

ข่าวสาร

# Date Headline
1 24/04/2018 กปภ. พร้อมให้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ทั่วประเทศ
2 24/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2561 ณ หมู่ 5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
3 24/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2561
4 24/04/2018 กปภ.สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561 สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงาน
5 24/04/2018 กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2561
6 24/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) และกองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
7 24/04/2018 กปภ.สาขาบางปะกง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
8 24/04/2018 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ
9 24/04/2018 กปภ.สาขาชุมแพ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10 24/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางกะไชย
เลื่อนขึ้นข้างบน