Home (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Slide Banner

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โปรดงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดใด แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ.
โปรดงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดใด แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ.
PWA Contact Center 1662 ปิดให้บริการชั่วคราว
PWA Contact Center 1662 ปิดให้บริการชั่วคราว
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
Download คู่มือการใช้งาน Application PWA 1662 ได้ที่นี่
Download คู่มือการใช้งาน Application PWA 1662 ได้ที่นี่
ตราสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ได้ที่นี่
ตราสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ได้ที่นี่

Quick Menu

Hilight

PWA 1662 Application

Download Now!


PWA 1662 Application on Google Play

GOOD TO KNOW

Small Banner

PWA DOC

PWA DOC
More Detail
เลื่อนขึ้นข้างบน