PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม
Manager Name

นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม
Address
449 หมู่ 1 ,
ริมใต้,
แม่ริม,
ChiangMai,
50180
Telephone
0-5329-7776
Fax
0-5329-7253 ต่อ 13
Email
ChanokkulS@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม Department Information*
Type Amount Unit
Total User 21,848 person
Water Capacity Use 35,520 m³/day
Total produce 666,066
Total Delivery 643,083
Total Sell 442,969

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.แม่ริม อ.แม่ริม ต.ริมใต้ ต.ริมเหนือ ต.สันโป่ง ต.ขี้เหล็ก ต.แม่สา ต.ดอนแก้ว ต.เหมืองแก้ว ต.ป่าตัน ต.สันผีเสื้อ ต.ช้างเผือก ทต.สันมหาพน อ.แม่แตง 5.000 น้ำตกแม่สา, คลองชลประทาน ลุ่มน้ำปิง
Total 5.000

News

# Date Topic
1 23/06/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”
2 22/12/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต
3 03/08/2021 กปภ.สาขาแม่ริม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักกันในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine) จังหวัดเชียงใหม่
4 25/05/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ร่วมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง
5 28/04/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ร่วมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง
6 25/08/2020 กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2563
7 20/08/2020 กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2563”
8 24/07/2020 กปภ.สาขาแม่ริม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
9 20/07/2020 การประส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
10 29/06/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up