PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน
Manager Name

นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน
Address
69 ถ.ปางล้อนิคม,
จองคำ,
เมือง,
MaeHongSon,
58000
Telephone
0-5369-5470
Fax
0-5362-0024
Email
NarongritK@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน Department Information*
Type Amount Unit
Total User 7,026 person
Water Capacity Use 7,417 m³/day
Total produce 229,922
Total Delivery 211,294
Total Sell 150,218

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทม.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองฯ บ.ทุ่งกองมู บ.นาหมากบิน บ.ปางหมู บ.ใหม่ บ.ไม้แงะ บ.ท่าโป่งแดว บ.ห้วยเดื่อ บ.สบป่อง และนอกเขต 5 หมู่บ้าน 6.000 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ลุ่มน้ำสาละวิน
2 ทต.ปางมะผ้า และหมู่บ้านวนาหลวง ต.หกถ้ำลอด 0.000 ลำน้ำลาง ลุ่มน้ำสาละวิน
Total 6.000

News

# Date Topic
1 08/08/2017 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
2 25/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นำโดย ผจก.วรชาติ สีหบัณฑ์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและกลุ่มจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ" บริเวณป่าต้นน้ำลำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะโข่โหล่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการนำน้ำมาใช้อุปโภค-บริโภคอีกแห่งหนึ่ง
3 09/05/2017 จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน "พฤษภาคม"และร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 30 ต้น ณ.โรงสูบน้ำแรงต่ำปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560
4 07/04/2017 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ออกพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำจัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 4/2560 และประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society) ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้ใช้น้ำกับการประปาส่วนภูมิภาคให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ
5 22/11/2016 พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่ง ความภักดี”โดยการร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ 89
6 26/10/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ตรากปภ. ให้กับพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอนที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 ขวด
7 06/07/2016 ประชุมหารือชี้แจง เพื่อทำข้อตกลง เกี่ยวกับระเบียบ กปภ.
8 26/02/2016 ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน จัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 37 ปี
9 12/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมจัดงาน "วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559"
10 10/02/2016 การประส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอนมอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up