PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง
Manager Name

นายคมสัน สัมมา

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง
Address
240 หมู่ 3 ถ.บ้านป่าป๋วย-หนองเขียด,
บ้านโฮ่ง,
บ้านโฮ่ง,
Lamphun,
51130
Telephone
0--5398-0292
Fax
0-5398-0292
Email
komsansa@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง Department Information*
Type Amount Unit
Total User 1,279 person
Water Capacity Use 800 m³/day
Total produce 25,306
Total Delivery 24,528
Total Sell 17,414

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 36.322 แม่น้ำลี้ ลุ่มน้ำปิง
2 ทต.อุโมงค์ อ.เมืองฯ 20.090
Total 56.412

News

# Date Topic
1 16/06/2022 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มิถุนายน 2565 และลงพื้นที่โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
2 16/06/2022 กิจกรรมแจกน้ำดื่ม กปภ.บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 9
3 26/05/2022 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
4 20/05/2022 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง มอบน้ำดื่มสนับสนุนจุดตรวจ จุดสกัด การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19
5 08/04/2022 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
6 25/02/2022 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ใน"โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ณ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
7 08/02/2022 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง เตรียมความพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน และบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการภายในชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง
8 21/10/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแรงใจจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
9 22/09/2021 "ห่วงใย และร่วมสร้างกำลังใจ ให้ไทยพ้นวิกฤต Covid 19"
10 18/08/2021 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2564 “วันแห่งวันแม่”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up