PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่
Manager Name

นายนพดล ปั้นรัตน์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่
Address
2 ถ.ศศิบุตร,
-,
เมือง,
Phrae,
54000
Telephone
0-5451-1185, 0-5452-2992
Fax
0-5452-2992
Email
NopadonP@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ Department Information*
Type Amount Unit
Total User 12,999 person
Water Capacity Use 14,400 m³/day
Total produce 361,647
Total Delivery 351,753
Total Sell 218,210

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทม.แพร่อ.เมืองฯ 9.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำยม
2 ทต.ทุ่งโฮ้งอ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขต 4 หมู่บ้าน 4.000
Total 13.000

News

# Date Topic
1 09/05/2022 กปภ.สาขาแพร่ ให้การต้อนรับประธานกรรมการ กปภ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาแพร่
2 07/01/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ เคร่งครัดมาตรการป้องกันความปลอดภัย COVID - 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
3 16/09/2020 กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม "มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 4
4 20/08/2020 กปภ.สาขาแพร่ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
5 05/06/2020 กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563
6 25/03/2020 กปภ.สาขาแพร่ สนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือภัยแล้ง
7 09/01/2020 กปภ.สาขาแพร่ วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
8 04/12/2019 กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563
9 28/08/2019 กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ประจำปี 2562
10 26/04/2019 กปภ.สาขาแพร่ ช่วยเหลือภัยแล้ง 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up