PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
Manager Name

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
Address
322 หมู่ 1,
ท่าสายลวด,
แม่สอด,
Tak,
63110
Telephone
0-5556-3001,0-5556-3510
Fax
0-5556-3511
Email
SutthirakK@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด Department Information*
Type Amount Unit
Total User 22,330 person
Water Capacity Use 78,240 m³/day
Total produce 908,750
Total Delivery 831,395
Total Sell 538,520

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.พบพระ อ.พบพระ 31.400 ลำห้วยล่องบอน ลุ่มสาละวิน
2 ทต.แม่สอด อ.แม่สอด 27.200 แม่น้ำเมย ลุ่มสาละวิน
3 ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 10.100
4 ทต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด 1.900 ลำห้วยคะเนจื้อ ลุ่มสาละวิน
Total 70.600

News

# Date Topic
1 13/06/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
2 08/06/2022 รอง ผวก.กปภ.พร้อมคณะผู้บริหาร กปภ.ข.10 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาแม่สอด และประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
3 06/12/2019 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
4 15/05/2019 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก ในการตรวจเย่ียมราชการในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และสถานีผลิตห้วยม่วง
5 21/02/2019 นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมพนักงานในสังกัดร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2562 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว บ้านปางวัว หมู่ที่ 12 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
6 31/10/2018 เช้าวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ ที่อำเภอแม่สอดร่วมกับมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอได้จัดขึ้น ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอ ถนนสายแม่สอด-ตาก เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรบุรุษนักรบผู้กล้าที่อยู่คู่บ้านคูเมืองของชาวอำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดตาก และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปร่วมแจกให้ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 300 ขวด
7 24/10/2018 เช้าวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับท่ีว่าการอำเภอแม่สอดเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
8 17/10/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด โดย นายวรตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จัดกิจกรรมประชุม Morning Talk เช้าวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. เพื่อพบปะแนะนำตัวทำความรู้จัก ในการย้ายมาปฏิบัติงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ครั้งแรกโดยมีการนำเสนองานของแต่ละงานให้ผู้จัดการทราบ
9 07/08/2018 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิต นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "ลงแขกดำนา ตามหลักสูตรนาอินทรีย์" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราสชทานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 15
10 02/08/2018 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานเข้าร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จรพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และนำเผยแพร่เทปบันทึกผ่านทางเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up