PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย
Manager Name

นายกมล ประดุงรุก

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย
Address
940 หมู่ 1,
หาดเสี้ยว,
ศรีสัชนาลัย,
Sukhothai,
64130
Telephone
0-5567-1238
Fax
0-5567-1238
Email
KamolPr@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย Department Information*
Type Amount Unit
Total User 8,021 person
Water Capacity Use 6,300 m³/day
Total produce 126,763
Total Delivery 125,420
Total Sell 102,183

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย 6.040 แม่น้ำยม,อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง ลุ่มน้ำยม
2 ตำบลท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย 0.000 แม่น้ำยม ลุ่มน้ำยม
Total 6.040

News

# Date Topic
1 15/09/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย นำโดย นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัยสนับสนุนอาหารกล่องบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอศรีสัชนาลัย
2 25/12/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย โดย นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด นำน้ำบรรจุขวดสนับสนุน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย
3 31/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
4 26/06/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
5 17/06/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดและขนมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
6 03/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562
7 09/04/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ในงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว
8 01/03/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562
9 07/02/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
10 25/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up