Warning: PDO::__construct(): MySQL server has gone away in F:\inetpub\vhosts\en.pwa.co.th\www\includes\database.class.php on line 35
PWA Information | Provincial Waterworks Authority

PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
Manager Name

นายสุเมธ แว่นประชา

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
Address
3 ถ.รื่นรมย์,
ในเมือง,
เมือง,
KhonKaen,
40000
Telephone
0-43228-313,0-4322-4022,0-43221-218
Fax
0-4322-4161,0-4322-5177
Email
SumetW@pwa.co.th
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)
Click Here

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) Department Information*
Type Amount Unit
Total User 109,506 person
Water Capacity Use 136,800 m³/day
Total produce 5,000,298
Total Delivery 4,524,082
Total Sell 2,640,435

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ท.นครขอนแก่น อ.เมืองฯ 46.000 ห้วยกุดกว้าง และคลองชล- ประทานหนองหวายฝั่งขวา และลำน้ำพอง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.ท่าพระ อ.เมืองฯ 8.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชี
3 บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมืองฯ 0.000 รับน้ำจากประปาขอนแก่น ลุ่มน้ำชี
4 บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ 0.000 ห้วยกุดกว้าง ลุ่มน้ำชี
Total 54.000

News

# Date Topic
1 23/10/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564
2 23/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นำรถบรรทุกน้ำให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในวันหยุดราชการ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
3 21/10/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมลงนามบันทึก (MOU) พร้อมส่งมอบ "ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน" ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2564
4 18/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้ อสม.แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระหว่างกักตัวจากการแพร่ระบาด Covid-19
5 15/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ลงพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยสำรวจความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาและความต้องการการช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก กปภ.
6 14/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการ หน่วยงานราชการและประชาชนในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย
7 13/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นำรถบรรทุกน้ำให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในวันหยุดราชการ จากเหตุท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำท่าพระไปยังสถานีจ่ายน้ำหนองเเวงชำรุดเนื่องจากอุทกภัย
8 12/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นำรถบรรทุกน้ำบริการแจกจ่ายน้ำประปาให้ลูกค้าเนื่องจากท่อส่งน้ำสถานีผลิตน้ำท่าพระไปยังสถานีจ่ายน้ำหนองเเวงชำรุด จากเหตุการณ์อุทกภัย
9 11/10/2021 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแวง(พระยืน) พร้อมร่วมหารือกับอบต.หนองแวง อ.พระยืน ถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้
10 11/10/2021 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค Video Call เพื่อให้กำลังใจพนักงานพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทผลิตน้ำประปาบริการลูกค้าในสถานการณ์อุทกภัย

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up