PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
Manager Name

นายชูชาติ บุญเปียง

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
Address
201 ม.6 ถนนอภัย,
หนองโก,
กระนวน,
KhonKaen,
40170
Telephone
0-4325-1397
Fax
0-4370-0027
Email
ChoochartB@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน Department Information*
Type Amount Unit
Total User 12,803 person
Water Capacity Use 16,560 m³/day
Total produce 315,057
Total Delivery 301,188
Total Sell 217,097

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 หน่วยบริการ(จ.กาฬสินธุ์) ทต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี 13.000 หนองไม้ตาย ลุ่มน้ำชี
2 ทต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก 10.000 อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ ลุ่มน้ำชี
3 ทต.หนองโก อ.กระนวน 3.770 อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ ลุ่มน้ำชี
Total 26.770

News

# Date Topic
1 14/08/2018 กปภ.สาขากระนวน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กปภ. ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
2 09/08/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวนจัดกิจกรรม Big cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
3 18/07/2018 กปภ.สาขากระนวน ลงพื้นที่บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในโครงการเติมใจให้กัน Home Care เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
4 20/02/2018 กปภ.สาขากระนวน ลงพื้นที่บริการประชานในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 39 ปี
5 15/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561แก่หน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
6 26/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขากระนวน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดอิสาน บ้านหัวนาคำ หมู่ 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
7 17/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
8 24/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ร่วมวางพวงมาลาในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
9 19/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2561
10 19/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up