PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
Manager Name

นายอาทิตย์ ต่างประโคน

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
Address
1/16 ถ. กีนานนท์,
ในเมือง,
เมือง,
Kalasin,
46000
Telephone
0-4381-1611
Fax
0-4381-1611
Email
ArthitT@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ Department Information*
Type Amount Unit
Total User 22,956 person
Water Capacity Use 28,800 m³/day
Total produce 718,469
Total Delivery 687,037
Total Sell 485,855

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทม.กาฬสินธุ์ อ.เมืองฯ 16.960 อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน คลองชลประทานสายใหญ่ลำปาว ลุ่มน้ำชี
2 ทต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 15.045 แม่น้ำปาว ลุ่มน้ำชี
3 ทต.ยางตลาด อ.ยางตลาด 10.500 อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ลุ่มน้ำชี
4 ทต.ธัญญา อ.กมลาไสย 9.040 ลุ่มน้ำชี
5 ทต.หนองแปน อ.กมลาไสย 9.000 แม่น้ำปาว ลุ่มน้ำชี
Total 60.545

News

# Date Topic
1 03/04/2021 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์
2 22/10/2018 กปภ.สาขากุฉินารายณ์ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก แบบบูรณาการ ในโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี2562
3 14/08/2018 กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
4 25/07/2018 Water is lite PWA การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ตามแผนโครงการ Water is lite สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. ว่าจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน
5 31/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2561
6 24/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ตามแผนโครงการ Water is lite สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. ว่าจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน
7 29/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
8 09/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำเพื่อมอบของที่ระลึก “สวัสดีใหม่ ๒๕๖๑”
9 30/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เพื่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมายต่อไป
10 18/10/2017 การประปาส่วนภุมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up