PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว
Manager Name

นายศุภชัย มหาจันทร์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว
Address
486 หมู่ 2,
ผักปัง,
ภูเขียว,
Chaiyaphum,
36110
Telephone
0-4486-1353
Fax
0-4486-1353
Email
@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว Department Information*
Type Amount Unit
Total User 10,660 person
Water Capacity Use 15,120 m³/day
Total produce 262,823
Total Delivery 228,448
Total Sell 160,107

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ 7.000 คลองลำน้ำพรม, บึงแก้ง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น 2.450 สระวัดป่าวิเชียรฯ ลุ่มน้ำชี
3 ทต.ผักปัง อ.ภูเขียว 1.940 หนองผักปัง ลุ่มน้ำชี
Total 11.390

News

# Date Topic
1 08/01/2021 กปภ.ข.6 และ กปภ.สาขาภูเขียว จัดประชาคมร่วมกับอบต.บ้านเป้า ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการบ้านเป้า เพื่อรองรับโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และผู้เข้าประชาคมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าทุกราย
2 25/06/2020 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำสนาม เติมน้ำเข้าหนองผักปัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน หลังแหล่งน้ำหนองผักปังลดระดับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3 10/08/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ออกสำรวจหาท่อแตก-รั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสีย
4 23/03/2018 กปภ.สาขาภูเขียว จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" (Home Care) ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
5 16/02/2018 กปภ.สาขาภูเขียว จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" (Home Care) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
6 31/01/2018 กปภ.สาขาภูเขียว ขานรับนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 16/11/2017 กปภ.สาขาภูเขียว จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" (Home Care) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
8 25/10/2017 กปภ.สาขาภูเขียว มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
9 25/10/2017 กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด (BIG Cleaning Day)
10 19/10/2017 กปภ.สาขาภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up