PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
Manager Name

นายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
Address
1700 ถ.มรรคาลัย,
ธาตุเชิงชุม,
เมือง,
SakonNakhon,
47000
Telephone
0-42712677,0-4271-1413
Fax
0-42712777
Email
SuvichaiV@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร Overview Information

Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร Department Information*
Type Amount Unit
Total User 24,483 person
Water Capacity Use 43,920 m³/day
Total produce 755,357
Total Delivery 727,834
Total Sell 549,687

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทม.สกลนคร อ.เมืองฯ 54.540 หนองหาร , ห้วยแดง ลุ่มน้ำโขง
2 ทต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ 6.000 ห้วยน้ำแดง ลุ่มน้ำโขง
3 ทต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง 4.200 ลุ่มน้ำโขง
4 อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร 0.000 อ่างเก็บน้ำห้วยทวด ลุ่มน้ำโขง
5 บ.ใหม่ศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ 0.000 ลำน้ำพุง ลุ่มน้ำโขง
Total 64.740

News

# Date Topic
1 21/11/2018 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล วัลยะเสวี ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 พร้อมด้วย ผู้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เข้ามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาสกลนคร
2 29/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
3 07/12/2017 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา08.00 น.- 12.00 น.กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางจังหวัดสกลนคร"ดอนสวรรค์ Big cleaning Day และสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.
4 10/04/2017 กปภ.สาขาสกลนคร เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
5 10/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร นำโดย นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา ผู้จัดการ กปภ.สาขาสกลนคร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
6 10/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร นำโดย นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา ผู้จัดการ กปภ.สาขาสกลนคร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
7 05/11/2016 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน กปภ.สาขาสกลนคร
8 28/09/2016 กปภ.สาขาสกลนคร พาพนักงานศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
9 04/04/2016 ผู้จัดการ กปภ.สาขาสกลนคร ได้รับเชิญจากจังหวัดสกลนคร ให้ชี้แจงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาของราษฎรบริเวณหลังวัดป่าสันติธรรม
10 04/04/2016 กปภ.สาขาสกลนคร ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ผู้ทำการวิจัยพัฒนาการใช้น้ำหนองหาร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up