PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา
Manager Name

นายสมชาย กุลธนาณัฐ

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา
Address
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช (ตรงข้ามโรงยิม ม.ราชภัฏสงขลา),
เขารูปช้าง,
เมือง,
Songkhla,
90000
Telephone
0-7455-0693-5
Fax
0-7444-3861
Email
SomchaiTon@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา Department Information*
Type Amount Unit
Total User 53,550 person
Water Capacity Use 0 m³/day
Total produce 1,805,896
Total Delivery 1,804,896
Total Sell 1,296,555

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ท.นครสงขลา - 9.270 รับน้ำประปาจากประปาหาดใหญ่ -
2 ทม.สิงหนคร - 0.000 รับน้ำประปาจากประปาหาดใหญ่ -
Total 9.270

News

# Date Topic
1 03/06/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565
2 02/06/2022 กปภ.สาขาสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
3 26/05/2022 กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565
4 19/05/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สงขลาเกมส์”
5 29/04/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่กิจกรรมงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
6 21/04/2022 กปภ.สาขาสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมกับ ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 11/04/2022 กปภ.สาขาสงขลา ร่วมสนับสนุนน้ำประปา และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดไทรงาม จ.สงขลา
8 01/03/2022 กปภ.สาขาสงขลา จัดพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และพระแม่ธรณี เนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 43 ปี
9 17/02/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียเชิงรุกโดยลงพื้นที่ทำ Step Test บริเวณถนนสงขลา-นาทวี
10 11/02/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียเชิงรุกโดยลงพื้นที่ทำ Step Test บริเวณถนนสงขลา-นาทวี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up