PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง
Manager Name

นายศักรินทร์ ถนอมพร

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง
Address
331 ถ.สุขยางค์,
เบตง,
เบตง,
Yala,
95110
Telephone
0-7323-0451
Fax
0-7323-2298
Email
SakkarinT@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง Department Information*
Type Amount Unit
Total User 10,698 person
Water Capacity Use 17,280 m³/day
Total produce 285,688
Total Delivery 274,688
Total Sell 196,129

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.เบตง อ.เบตง 78.000 คลองเบตง ลุ่มแม่น้ำปัตตานี
2 ศูนย์ศึกษา - พลับพลาทรงงาน 0.000 รับน้ำจากประปาเบตง ลุ่มแม่น้ำปัตตานี
Total 78.000

News

# Date Topic
1 25/11/2021 กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันปี 2565 ครั้งที่ 1
2 29/10/2021 กปภ.สาขาเบตง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้ศูนย์พักคอยในอำเภอเบตง
3 21/10/2021 กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
4 16/03/2021 กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564
5 12/03/2021 กปภ.สาขาเบตง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
6 28/01/2021 กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรม "โครงการติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้"
7 25/12/2020 กปภ.สาขาเบตง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2563
8 30/11/2020 กปภ.สาขาเบตง ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
9 30/11/2020 พนักงาน กปภ.สาขาเบตง ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
10 16/03/2020 กปภ.สาขาเบตง จัดพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี 2563 โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และอิสลาม เพื่อเป็นศิริมงคลและ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และเนื่องในวันสถาปนา 41 ปี กปภ.

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up